BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Sielaimiela.lt el. parduotuvė priklauso MB „Sielai miela”, įmonės kodas 305945083, buveinės adresas K. Donelaičio g. 23, Panemunė, LT-99273 Pagėgiai, tel.: +370 65173372, el.paštas: labas@sielaimiela.lt
2. Registruojantis ar perkant prekių iš sielaimiela.lt internetinės parduotuvės, taikomos šios sutarties sąlygos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.
3. Sielaimiela.lt pasilieka teisę keisti pardavimo sąlygas ir pardavimo kainas.

PARDAVIMO SUTARTIS
1. Pardavimo sutartis tarp Sielaimiela.lt ir pirkėjo įsigalioja tada, kai po užsakymo patvirtinimo atitinkama suma yra įskaitoma į MB „Sielai miela” banko sąskaitą.
2. Pirkėjas, užsakydamas Sielaimiela.lt internetinėje parduotuvėje ir atlikdamas mokėjimą, patvirtina, kad jis sutinka su prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis.

APMOKĖJIMAS UŽ PREKES
1. Prekių kainos Sielaimiela.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais.
2. Apmokėdamas užsakymą, pirkėjas gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą. Pirkėjas turi sumokėti 100% užsakymo sumos, kad patvirtinti užsakymą.
3. Pardavimo sutartis laikoma pasirašyta ir užsakymo vykdymas pradedamas iš karto, kai pirkėjas sumoka 100 % užsakymo sumos.

KITOS SĄLYGOS
1. Iš šių sąlygų kylančius nesutarimus bei ginčus šalys pirmiausia stengiasi išspręsti derybomis. Jeigu iš sutarties kylančių ginčų nepavyksta išspręsti šalių derybomis, pirkėjas savo teisėms apginti gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar į teismą. MB „Sielai miela” savo teisėms apginti gali kreiptis į teismą.